سید مهدی طباطبائی

مشخصات

نام: سید-مهدی نام خانوادگی: طباطبائی تاریخ تولد: 1333 حوزه انتخابیه: آباده-بوانات-و-خرمبید
نام: سید-مهدی
نام خانوادگی: طباطبائی
حوزه انتخابیه: آباده-بوانات-و-خرمبید
سید مهدی طباطبائی

مسیر های ارتباطی

آدرس /کدپستی تلفن نمابر وبگاه/صندوق پستی پیامک
Parameter:226631!model&6742 -LayoutId:6742 LayoutName+پوسته جدید - الگوی نمایش اطلاعات نماینده

مجلس شورای اسلامی

مجلس شورای اسلامی ایران ,مجلس,شورای,اسلامی,ایران,نمایندگان,پارلمان,قوانین،مقررات,قانونگذاری,نظارت,طرح,لایحه,قانون