سید محمود دعایی

مشخصات

نام: سید محمود نام خانوادگی: دعایی تاریخ تولد: 1320 حوزه انتخابیه: تهران ری شمیرانات و اسلامشهر
نام: سید محمود
نام خانوادگی: دعایی
حوزه انتخابیه: تهران ری شمیرانات و اسلامشهر
سید محمود دعایی

مسیر های ارتباطی

آدرس /کدپستی تلفن نمابر وبگاه/صندوق پستی پیامک
Parameter:365038!model&6742 -LayoutId:6742 LayoutName+پوسته جدید - الگوی نمایش اطلاعات نماینده

شفافیت

بیشتر