سید محمد کیاوش

مشخصات

نام: سید محمد نام خانوادگی: کیاوش تاریخ تولد: 1309 حوزه انتخابیه: اهواز و باوی
نام: سید محمد
نام خانوادگی: کیاوش
حوزه انتخابیه: اهواز و باوی
سید محمد کیاوش

اعضای هیات رئیسه

دوره اول_سال اول
دوره اول_سال اول

مسیر های ارتباطی

آدرس /کدپستی تلفن نمابر وبگاه/صندوق پستی پیامک
Parameter:363138!model&6742 -LayoutId:6742 LayoutName+پوسته جدید - الگوی نمایش اطلاعات نماینده

مجلس شورای اسلامی

مجلس شورای اسلامی ایران ,مجلس,شورای,اسلامی,ایران,نمایندگان,پارلمان,قوانین،مقررات,قانونگذاری,نظارت,طرح,لایحه,قانون