سید محمد کیاوش

مشخصات

نام: سید محمد نام خانوادگی: کیاوش تاریخ تولد: 1309
محل تولد: زنجان استان: خوزستان حوزه انتخابیه: اهواز و باوی
آراء ماخوذه: 71893 کل آراء: 125644 درصد آرا : 57/2
نام: سید محمد
نام خانوادگی: کیاوش
تاریخ تولد: 1309
محل تولد: زنجان
استان: خوزستان
حوزه انتخابیه: اهواز و باوی
آراء ماخوذه: 71893
کل آراء: 125644
درصد آرا : 57/2
سید محمد کیاوش

اعضای هیات رئیسه

دوره اول_سال اول
دوره اول_سال اول

مسیر های ارتباطی

آدرس /کدپستی تلفن نمابر وبگاه/صندوق پستی پیامک
Parameter:363138!model&6742 -LayoutId:6742 LayoutName+پوسته جدید - الگوی نمایش اطلاعات نماینده

مجلس شورای اسلامی

مجلس شورای اسلامی ایران ,مجلس,شورای,اسلامی,ایران,نمایندگان,پارلمان,قوانین،مقررات,قانونگذاری,نظارت,طرح,لایحه,قانون