سید محمد احمدی فروشانی

مشخصات

نام: سید محمد نام خانوادگی: احمدی فروشانی تاریخ تولد: 1313
محل تولد: همایونشهر استان: اصفهان حوزه انتخابیه: ماربین
آراء ماخوذه: 56424 کل آراء: 57441 درصد آرا : 98/2
نام: سید محمد
نام خانوادگی: احمدی فروشانی
تاریخ تولد: 1313
محل تولد: همایونشهر
استان: اصفهان
حوزه انتخابیه: ماربین
آراء ماخوذه: 56424
کل آراء: 57441
درصد آرا : 98/2

مسیر های ارتباطی

آدرس /کدپستی تلفن نمابر وبگاه/صندوق پستی پیامک
Parameter:362896!model&6742 -LayoutId:6742 LayoutName+پوسته جدید - الگوی نمایش اطلاعات نماینده

مجلس شورای اسلامی

مجلس شورای اسلامی ایران ,مجلس,شورای,اسلامی,ایران,نمایندگان,پارلمان,قوانین،مقررات,قانونگذاری,نظارت,طرح,لایحه,قانون