سید مجتبی میرجعفری

مشخصات

نام: سید مجتبی نام خانوادگی: میرجعفری تاریخ تولد: 1309 حوزه انتخابیه: اراک کمیجان و خنداب
نام: سید مجتبی
نام خانوادگی: میرجعفری
حوزه انتخابیه: اراک کمیجان و خنداب
سید مجتبی میرجعفری

مسیر های ارتباطی

آدرس /کدپستی تلفن نمابر وبگاه/صندوق پستی پیامک
Parameter:363185!model&6742 -LayoutId:6742 LayoutName+پوسته جدید - الگوی نمایش اطلاعات نماینده

مجلس شورای اسلامی

مجلس شورای اسلامی ایران ,مجلس,شورای,اسلامی,ایران,نمایندگان,پارلمان,قوانین،مقررات,قانونگذاری,نظارت,طرح,لایحه,قانون