سید مجتبی عرفانی

مشخصات

نام: سید مجتبی نام خانوادگی: عرفانی تاریخ تولد: 1334 حوزه انتخابیه: تالش رضوانشهر و ماسال
نام: سید مجتبی
نام خانوادگی: عرفانی
حوزه انتخابیه: تالش رضوانشهر و ماسال
سید مجتبی عرفانی

مسیر های ارتباطی

آدرس /کدپستی تلفن نمابر وبگاه/صندوق پستی پیامک
Parameter:365124!model&6742 -LayoutId:6742 LayoutName+پوسته جدید - الگوی نمایش اطلاعات نماینده

شفافیت

بیشتر