سید فخرالدین فال اسیری

مشخصات

نام: سید فخرالدین نام خانوادگی: فال اسیری تاریخ تولد: 1308 حوزه انتخابیه: نیریز و استهبان
نام: سید فخرالدین
نام خانوادگی: فال اسیری
حوزه انتخابیه: نیریز و استهبان
سید فخرالدین فال اسیری

مسیر های ارتباطی

آدرس /کدپستی تلفن نمابر وبگاه/صندوق پستی پیامک
Parameter:265778!model&6742 -LayoutId:6742 LayoutName+پوسته جدید - الگوی نمایش اطلاعات نماینده

مجلس شورای اسلامی

مجلس شورای اسلامی ایران ,مجلس,شورای,اسلامی,ایران,نمایندگان,پارلمان,قوانین،مقررات,قانونگذاری,نظارت,طرح,لایحه,قانون