سید فاضل امیرجهانی

مشخصات

نام: سید فاضل نام خانوادگی: امیرجهانی تاریخ تولد: 1335 حوزه انتخابیه: ابهر خرمدرّه
نام: سید فاضل
نام خانوادگی: امیرجهانی
حوزه انتخابیه: ابهر خرمدرّه
سید فاضل امیرجهانی

مسیر های ارتباطی

آدرس /کدپستی تلفن نمابر وبگاه/صندوق پستی پیامک
Parameter:364976!model&6742 -LayoutId:6742 LayoutName+پوسته جدید - الگوی نمایش اطلاعات نماینده

مجلس شورای اسلامی

مجلس شورای اسلامی ایران ,مجلس,شورای,اسلامی,ایران,نمایندگان,پارلمان,قوانین،مقررات,قانونگذاری,نظارت,طرح,لایحه,قانون