سید علی طاهری

مشخصات

نام: سید علی نام خانوادگی: طاهری تاریخ تولد: 1348 حوزه انتخابیه: گرگان و آققلا
نام: سید علی
نام خانوادگی: طاهری
حوزه انتخابیه: گرگان و آققلا
سید علی طاهری

مسیر های ارتباطی

آدرس /کدپستی تلفن نمابر وبگاه/صندوق پستی پیامک
ادرس
Parameter:268828!model&6742 -LayoutId:6742 LayoutName+پوسته جدید - الگوی نمایش اطلاعات نماینده

شفافیت

بیشتر