سید عبدالله حسینی

مشخصات

نام: سید عبدالله نام خانوادگی: حسینی تاریخ تولد: 1337 حوزه انتخابیه: بندر لنگه بستک و پارسیان
نام: سید عبدالله
نام خانوادگی: حسینی
حوزه انتخابیه: بندر لنگه بستک و پارسیان
سید عبدالله حسینی

مسیر های ارتباطی

آدرس /کدپستی تلفن نمابر وبگاه/صندوق پستی پیامک
Parameter:365016!model&6742 -LayoutId:6742 LayoutName+پوسته جدید - الگوی نمایش اطلاعات نماینده

شفافیت

بیشتر