سید عباس میریونسی

مشخصات

نام: سید عباس نام خانوادگی: میریونسی تاریخ تولد: 1312 حوزه انتخابیه: کنگاور صحنه هریس بیستون و دینور
نام: سید عباس
نام خانوادگی: میریونسی
حوزه انتخابیه: کنگاور صحنه هریس بیستون و دینور
سید عباس میریونسی

مسیر های ارتباطی

آدرس /کدپستی تلفن نمابر وبگاه/صندوق پستی پیامک
Parameter:363187!model&6742 -LayoutId:6742 LayoutName+پوسته جدید - الگوی نمایش اطلاعات نماینده

مجلس شورای اسلامی

مجلس شورای اسلامی ایران ,مجلس,شورای,اسلامی,ایران,نمایندگان,پارلمان,قوانین،مقررات,قانونگذاری,نظارت,طرح,لایحه,قانون