سید شهاب‌الدین صدر

مشخصات

نام: سید شهابالدین نام خانوادگی: صدر تاریخ تولد: 1340 حوزه انتخابیه: تهران ری شمیرانات و اسلامشهر
نام: سید شهابالدین
نام خانوادگی: صدر
حوزه انتخابیه: تهران ری شمیرانات و اسلامشهر
سید شهاب‌الدین صدر

مسیر های ارتباطی

آدرس /کدپستی تلفن نمابر وبگاه/صندوق پستی پیامک
Parameter:365105!model&6742 -LayoutId:6742 LayoutName+پوسته جدید - الگوی نمایش اطلاعات نماینده

شفافیت

بیشتر