سید حسین شریفی

مشخصات

نام: سید حسین نام خانوادگی: شریفی تاریخ تولد: 1332 حوزه انتخابیه: اراک کمیجان و خنداب
نام: سید حسین
نام خانوادگی: شریفی
حوزه انتخابیه: اراک کمیجان و خنداب
سید حسین شریفی

مسیر های ارتباطی

آدرس /کدپستی تلفن نمابر وبگاه/صندوق پستی پیامک
Parameter:365097!model&6742 -LayoutId:6742 LayoutName+پوسته جدید - الگوی نمایش اطلاعات نماینده

مجلس شورای اسلامی

مجلس شورای اسلامی ایران ,مجلس,شورای,اسلامی,ایران,نمایندگان,پارلمان,قوانین،مقررات,قانونگذاری,نظارت,طرح,لایحه,قانون