سید حسین حسینی شاهرودی

مشخصات

نام: سید حسین نام خانوادگی: حسینی شاهرودی تاریخ تولد: 1329 حوزه انتخابیه: شاهرود و میامی
نام: سید حسین
نام خانوادگی: حسینی شاهرودی
حوزه انتخابیه: شاهرود و میامی
سید حسین حسینی شاهرودی

مسیر های ارتباطی

آدرس /کدپستی تلفن نمابر وبگاه/صندوق پستی پیامک
Parameter:365021!model&6742 -LayoutId:6742 LayoutName+پوسته جدید - الگوی نمایش اطلاعات نماینده

شفافیت

بیشتر