سید حسن موسوی‌پور

مشخصات

نام: سید حسن نام خانوادگی: موسویپور تاریخ تولد: 1331 حوزه انتخابیه: ابهر خرمدرّه
نام: سید حسن
نام خانوادگی: موسویپور
حوزه انتخابیه: ابهر خرمدرّه
سید حسن موسوی‌پور

مسیر های ارتباطی

آدرس /کدپستی تلفن نمابر وبگاه/صندوق پستی پیامک
Parameter:265839!model&6742 -LayoutId:6742 LayoutName+پوسته جدید - الگوی نمایش اطلاعات نماینده

مجلس شورای اسلامی

مجلس شورای اسلامی ایران ,مجلس,شورای,اسلامی,ایران,نمایندگان,پارلمان,قوانین،مقررات,قانونگذاری,نظارت,طرح,لایحه,قانون