سید حسن حسینی طباطبائی

مشخصات

نام: سید حسن نام خانوادگی: حسینی طباطبائی تاریخ تولد: 1313 حوزه انتخابیه: زابل زهک و هیرمند
نام: سید حسن
نام خانوادگی: حسینی طباطبائی
حوزه انتخابیه: زابل زهک و هیرمند
سید حسن حسینی طباطبائی

مسیر های ارتباطی

آدرس /کدپستی تلفن نمابر وبگاه/صندوق پستی پیامک
Parameter:362984!model&6742 -LayoutId:6742 LayoutName+پوسته جدید - الگوی نمایش اطلاعات نماینده

مجلس شورای اسلامی

مجلس شورای اسلامی ایران ,مجلس,شورای,اسلامی,ایران,نمایندگان,پارلمان,قوانین،مقررات,قانونگذاری,نظارت,طرح,لایحه,قانون