سید جواد حسینی

مشخصات

نام: سید جواد نام خانوادگی: حسینی تاریخ تولد: 1318 حوزه انتخابیه: علیآباد کتول
نام: سید جواد
نام خانوادگی: حسینی
حوزه انتخابیه: علیآباد کتول
سید جواد حسینی

مسیر های ارتباطی

آدرس /کدپستی تلفن نمابر وبگاه/صندوق پستی پیامک
Parameter:265654!model&6742 -LayoutId:6742 LayoutName+پوسته جدید - الگوی نمایش اطلاعات نماینده

شفافیت

بیشتر