سید جلال ساداتیان

مشخصات

نام: سید جلال نام خانوادگی: ساداتیان تاریخ تولد: 1331 حوزه انتخابیه: همدان و فامنین
نام: سید جلال
نام خانوادگی: ساداتیان
حوزه انتخابیه: همدان و فامنین
سید جلال ساداتیان

مسیر های ارتباطی

آدرس /کدپستی تلفن نمابر وبگاه/صندوق پستی پیامک
Parameter:365077!model&6742 -LayoutId:6742 LayoutName+پوسته جدید - الگوی نمایش اطلاعات نماینده

شفافیت

بیشتر