سید جاسم ساعدی

مشخصات

نام: سید جاسم نام خانوادگی: ساعدی تاریخ تولد: 1338 حوزه انتخابیه: شوش و اندیمشک
نام: سید جاسم
نام خانوادگی: ساعدی
حوزه انتخابیه: شوش و اندیمشک
سید جاسم ساعدی

مسیر های ارتباطی

آدرس /کدپستی تلفن نمابر وبگاه/صندوق پستی پیامک
Parameter:365078!model&6742 -LayoutId:6742 LayoutName+پوسته جدید - الگوی نمایش اطلاعات نماینده

شفافیت

بیشتر