سید اکبر پرورش

مشخصات

نام: سید اکبر نام خانوادگی: پرورش تاریخ تولد: 1321
محل تولد: اصفهان استان: اصفهان حوزه انتخابیه: اصفهان
آراء ماخوذه: 232322 کل آراء: 326412 درصد آرا : 71/7
نام: سید اکبر
نام خانوادگی: پرورش
تاریخ تولد: 1321
محل تولد: اصفهان
استان: اصفهان
حوزه انتخابیه: اصفهان
آراء ماخوذه: 232322
کل آراء: 326412
درصد آرا : 71/7

نواب رئیس

دوره اول_سال اول
دوره اول_سال اول

مسیر های ارتباطی

آدرس /کدپستی تلفن نمابر وبگاه/صندوق پستی پیامک
Parameter:362947!model&6742 -LayoutId:6742 LayoutName+پوسته جدید - الگوی نمایش اطلاعات نماینده

مجلس شورای اسلامی

مجلس شورای اسلامی ایران ,مجلس,شورای,اسلامی,ایران,نمایندگان,پارلمان,قوانین،مقررات,قانونگذاری,نظارت,طرح,لایحه,قانون