سید افضل موسوی

مشخصات

نام: سید-افضل نام خانوادگی: موسوی تاریخ تولد: 1333 حوزه انتخابیه: زنجان-و-طارم
نام: سید-افضل
نام خانوادگی: موسوی
حوزه انتخابیه: زنجان-و-طارم
سید افضل موسوی

مسیر های ارتباطی

آدرس /کدپستی تلفن نمابر وبگاه/صندوق پستی پیامک
Parameter:226708!model&6742 -LayoutId:6742 LayoutName+پوسته جدید - الگوی نمایش اطلاعات نماینده

مجلس شورای اسلامی

مجلس شورای اسلامی ایران ,مجلس,شورای,اسلامی,ایران,نمایندگان,پارلمان,قوانین،مقررات,قانونگذاری,نظارت,طرح,لایحه,قانون