سید احمد حسینی زیدآبادی

مشخصات

نام: سید احمد نام خانوادگی: حسینی زیدآبادی تاریخ تولد: 1329 حوزه انتخابیه: سیرجان و بردسیر
نام: سید احمد
نام خانوادگی: حسینی زیدآبادی
حوزه انتخابیه: سیرجان و بردسیر
سید احمد حسینی زیدآبادی

مسیر های ارتباطی

آدرس /کدپستی تلفن نمابر وبگاه/صندوق پستی پیامک
Parameter:265662!model&6742 -LayoutId:6742 LayoutName+پوسته جدید - الگوی نمایش اطلاعات نماینده

مجلس شورای اسلامی

مجلس شورای اسلامی ایران ,مجلس,شورای,اسلامی,ایران,نمایندگان,پارلمان,قوانین،مقررات,قانونگذاری,نظارت,طرح,لایحه,قانون