سید ابوطالب حجازی کمساری

مشخصات

نام: سید ابوطالب نام خانوادگی: حجازی کمساری تاریخ تولد: 1321 حوزه انتخابیه: رشت
نام: سید ابوطالب
نام خانوادگی: حجازی کمساری
حوزه انتخابیه: رشت
سید ابوطالب حجازی کمساری

مسیر های ارتباطی

آدرس /کدپستی تلفن نمابر وبگاه/صندوق پستی پیامک
Parameter:265651!model&6742 -LayoutId:6742 LayoutName+پوسته جدید - الگوی نمایش اطلاعات نماینده

شفافیت

بیشتر