سیدحمزه امینی

مشخصات

نام: سیدحمزه نام خانوادگی: امینی
حوزه انتخابیه: هشترود و چاراویماق
نام: سیدحمزه
نام خانوادگی: امینی
حوزه انتخابیه: هشترود و چاراویماق
سیدحمزه امینی

مسیر های ارتباطی

آدرس /کدپستی تلفن نمابر وبگاه/صندوق پستی پیامک
Parameter:457849!model&6742 -LayoutId:6742 LayoutName+پوسته جدید - الگوی نمایش اطلاعات نماینده

مجلس شورای اسلامی

مجلس شورای اسلامی ایران ,مجلس,شورای,اسلامی,ایران,نمایندگان,پارلمان,قوانین،مقررات,قانونگذاری,نظارت,طرح,لایحه,قانون