سیامک مره‌صدق

مشخصات

نام: سیامک نام خانوادگی: مرهصدق تاریخ تولد: 1344 حوزه انتخابیه: اقلیت دینی کلیمی
نام: سیامک
نام خانوادگی: مرهصدق
حوزه انتخابیه: اقلیت دینی کلیمی
سیامک مره‌صدق

مسیر های ارتباطی

آدرس /کدپستی تلفن نمابر وبگاه/صندوق پستی پیامک
Parameter:268894!model&6742 -LayoutId:6742 LayoutName+پوسته جدید - الگوی نمایش اطلاعات نماینده

مجلس شورای اسلامی

مجلس شورای اسلامی ایران ,مجلس,شورای,اسلامی,ایران,نمایندگان,پارلمان,قوانین،مقررات,قانونگذاری,نظارت,طرح,لایحه,قانون