سلیم مرعشی

مشخصات

نام: سلیم نام خانوادگی: مرعشی تاریخ تولد: 1339 حوزه انتخابیه: رودبار
نام: سلیم
نام خانوادگی: مرعشی
حوزه انتخابیه: رودبار
سلیم مرعشی

مسیر های ارتباطی

آدرس /کدپستی تلفن نمابر وبگاه/صندوق پستی پیامک
Parameter:226698!model&6742 -LayoutId:6742 LayoutName+پوسته جدید - الگوی نمایش اطلاعات نماینده

مجلس شورای اسلامی

مجلس شورای اسلامی ایران ,مجلس,شورای,اسلامی,ایران,نمایندگان,پارلمان,قوانین،مقررات,قانونگذاری,نظارت,طرح,لایحه,قانون