سعید رجایی خراسانی

مشخصات

نام: سعید نام خانوادگی: رجایی خراسانی تاریخ تولد: 1315 حوزه انتخابیه: تهران ری شمیرانات و اسلامشهر
نام: سعید
نام خانوادگی: رجایی خراسانی
حوزه انتخابیه: تهران ری شمیرانات و اسلامشهر
سعید رجایی خراسانی

مسیر های ارتباطی

آدرس /کدپستی تلفن نمابر وبگاه/صندوق پستی پیامک
Parameter:365045!model&6742 -LayoutId:6742 LayoutName+پوسته جدید - الگوی نمایش اطلاعات نماینده

مجلس شورای اسلامی

مجلس شورای اسلامی ایران ,مجلس,شورای,اسلامی,ایران,نمایندگان,پارلمان,قوانین،مقررات,قانونگذاری,نظارت,طرح,لایحه,قانون