سبحان حسینی-حیدرآبادی

مشخصات

نام: سبحان نام خانوادگی: حسینی-حیدرآبادی تاریخ تولد: 1336 حوزه انتخابیه: گرگان-و-آققلا
نام: سبحان
نام خانوادگی: حسینی-حیدرآبادی
حوزه انتخابیه: گرگان-و-آققلا
سبحان حسینی-حیدرآبادی

مسیر های ارتباطی

آدرس /کدپستی تلفن نمابر وبگاه/صندوق پستی پیامک
Parameter:226548!model&6742 -LayoutId:6742 LayoutName+پوسته جدید - الگوی نمایش اطلاعات نماینده

مجلس شورای اسلامی

مجلس شورای اسلامی ایران ,مجلس,شورای,اسلامی,ایران,نمایندگان,پارلمان,قوانین،مقررات,قانونگذاری,نظارت,طرح,لایحه,قانون