رسول جماعتی-مالوانی

مشخصات

نام: رسول نام خانوادگی: جماعتی-مالوانی تاریخ تولد: 1347 حوزه انتخابیه: فومن-و-شفت
نام: رسول
نام خانوادگی: جماعتی-مالوانی
حوزه انتخابیه: فومن-و-شفت
رسول جماعتی-مالوانی

مسیر های ارتباطی

آدرس /کدپستی تلفن نمابر وبگاه/صندوق پستی پیامک
Parameter:226533!model&6742 -LayoutId:6742 LayoutName+پوسته جدید - الگوی نمایش اطلاعات نماینده

مجلس شورای اسلامی

مجلس شورای اسلامی ایران ,مجلس,شورای,اسلامی,ایران,نمایندگان,پارلمان,قوانین،مقررات,قانونگذاری,نظارت,طرح,لایحه,قانون