رجبعلی مزروعی

مشخصات

نام: رجبعلی نام خانوادگی: مزروعی تاریخ تولد: 1336 حوزه انتخابیه: اصفهان
نام: رجبعلی
نام خانوادگی: مزروعی
حوزه انتخابیه: اصفهان
رجبعلی مزروعی

مسیر های ارتباطی

آدرس /کدپستی تلفن نمابر وبگاه/صندوق پستی پیامک
Parameter:226701!model&6742 -LayoutId:6742 LayoutName+پوسته جدید - الگوی نمایش اطلاعات نماینده

مجلس شورای اسلامی

مجلس شورای اسلامی ایران ,مجلس,شورای,اسلامی,ایران,نمایندگان,پارلمان,قوانین،مقررات,قانونگذاری,نظارت,طرح,لایحه,قانون