خسرو ناقی

مشخصات

نام: خسرو نام خانوادگی: ناقی تاریخ تولد: 1325 حوزه انتخابیه: اقلیت دینی کلیمی
نام: خسرو
نام خانوادگی: ناقی
حوزه انتخابیه: اقلیت دینی کلیمی
خسرو ناقی

مسیر های ارتباطی

آدرس /کدپستی تلفن نمابر وبگاه/صندوق پستی پیامک
Parameter:363195!model&6742 -LayoutId:6742 LayoutName+پوسته جدید - الگوی نمایش اطلاعات نماینده

مجلس شورای اسلامی

مجلس شورای اسلامی ایران ,مجلس,شورای,اسلامی,ایران,نمایندگان,پارلمان,قوانین،مقررات,قانونگذاری,نظارت,طرح,لایحه,قانون