خسرو دبستانی

مشخصات

نام: خسرو نام خانوادگی: دبستانی تاریخ تولد: 1319 حوزه انتخابیه: زرتشتیان
نام: خسرو
نام خانوادگی: دبستانی
حوزه انتخابیه: زرتشتیان
خسرو دبستانی

گروههای دوستی

مسیر های ارتباطی

آدرس /کدپستی تلفن نمابر وبگاه/صندوق پستی پیامک
Parameter:226568!model&6742 -LayoutId:6742 LayoutName+پوسته جدید - الگوی نمایش اطلاعات نماینده

مجلس شورای اسلامی

مجلس شورای اسلامی ایران ,مجلس,شورای,اسلامی,ایران,نمایندگان,پارلمان,قوانین،مقررات,قانونگذاری,نظارت,طرح,لایحه,قانون