خداکرم جلالی

مشخصات

نام: خداکرم نام خانوادگی: جلالی تاریخ تولد: 1335 حوزه انتخابیه: فیروزآباد فراشتبند قیر و کارزین
نام: خداکرم
نام خانوادگی: جلالی
حوزه انتخابیه: فیروزآباد فراشتبند قیر و کارزین
خداکرم جلالی

مسیر های ارتباطی

آدرس /کدپستی تلفن نمابر وبگاه/صندوق پستی پیامک
Parameter:265642!model&6742 -LayoutId:6742 LayoutName+پوسته جدید - الگوی نمایش اطلاعات نماینده

شفافیت

بیشتر