حسین سلطانی

مشخصات

نام: حسین نام خانوادگی: سلطانی تاریخ تولد: 1319 حوزه انتخابیه: اردستان
نام: حسین
نام خانوادگی: سلطانی
حوزه انتخابیه: اردستان
حسین سلطانی

مسیر های ارتباطی

آدرس /کدپستی تلفن نمابر وبگاه/صندوق پستی پیامک
Parameter:265722!model&6742 -LayoutId:6742 LayoutName+پوسته جدید - الگوی نمایش اطلاعات نماینده

شفافیت

بیشتر