حسین رشیدی

مشخصات

نام: حسین نام خانوادگی: رشیدی تاریخ تولد: 1320 حوزه انتخابیه: داراب و زریندشت
نام: حسین
نام خانوادگی: رشیدی
حوزه انتخابیه: داراب و زریندشت
حسین رشیدی

مسیر های ارتباطی

آدرس /کدپستی تلفن نمابر وبگاه/صندوق پستی پیامک
Parameter:365051!model&6742 -LayoutId:6742 LayoutName+پوسته جدید - الگوی نمایش اطلاعات نماینده

مجلس شورای اسلامی

مجلس شورای اسلامی ایران ,مجلس,شورای,اسلامی,ایران,نمایندگان,پارلمان,قوانین،مقررات,قانونگذاری,نظارت,طرح,لایحه,قانون