حسینعلی حاجی دلیگانی

مشخصات

نام: حسینعلی نام خانوادگی: حاجی دلیگانی تاریخ تولد: 1341 حوزه انتخابیه: شاهینشهر میمه و برخوار
نام: حسینعلی
نام خانوادگی: حاجی دلیگانی
حوزه انتخابیه: شاهینشهر میمه و برخوار
حسینعلی حاجی دلیگانی

مسیر های ارتباطی

آدرس /کدپستی تلفن نمابر وبگاه/صندوق پستی پیامک
Parameter:268741!model&6742 -LayoutId:6742 LayoutName+پوسته جدید - الگوی نمایش اطلاعات نماینده

شفافیت

بیشتر