حسن مختاری

مشخصات

نام: حسن نام خانوادگی: مختاری تاریخ تولد: 1329
محل تولد: نجف آباد استان: اصفهان حوزه انتخابیه: نجفآباد تیران و کرون
آراء ماخوذه: 56520 کل آراء: 98390 درصد آرا : 57/4
نام: حسن
نام خانوادگی: مختاری
تاریخ تولد: 1329
محل تولد: نجف آباد
استان: اصفهان
حوزه انتخابیه: نجفآباد تیران و کرون
آراء ماخوذه: 56520
کل آراء: 98390
درصد آرا : 57/4
حسن مختاری

مسیر های ارتباطی

آدرس /کدپستی تلفن نمابر وبگاه/صندوق پستی پیامک
Parameter:365168!model&6742 -LayoutId:6742 LayoutName+پوسته جدید - الگوی نمایش اطلاعات نماینده

مجلس شورای اسلامی

مجلس شورای اسلامی ایران ,مجلس,شورای,اسلامی,ایران,نمایندگان,پارلمان,قوانین،مقررات,قانونگذاری,نظارت,طرح,لایحه,قانون