حسن سلیمانی

مشخصات

نام: حسن نام خانوادگی: سلیمانی تاریخ تولد: 1332 حوزه انتخابیه: کنگاور صحنه هریس بیستون و دینور
نام: حسن
نام خانوادگی: سلیمانی
حوزه انتخابیه: کنگاور صحنه هریس بیستون و دینور
حسن سلیمانی

مسیر های ارتباطی

آدرس /کدپستی تلفن نمابر وبگاه/صندوق پستی پیامک
Parameter:365084!model&6742 -LayoutId:6742 LayoutName+پوسته جدید - الگوی نمایش اطلاعات نماینده

مجلس شورای اسلامی

مجلس شورای اسلامی ایران ,مجلس,شورای,اسلامی,ایران,نمایندگان,پارلمان,قوانین،مقررات,قانونگذاری,نظارت,طرح,لایحه,قانون