جلال محمودزاده

مشخصات

نام: جلال نام خانوادگی: محمودزاده حوزه انتخابیه: مهاباد
نام: جلال
نام خانوادگی: محمودزاده
حوزه انتخابیه: مهاباد
جلال محمودزاده

اخبار

نطق و مصاحبه ها

مسیر های ارتباطی

آدرس /کدپستی تلفن نمابر وبگاه/صندوق پستی پیامک
Parameter:458049!model&6742 -LayoutId:6742 LayoutName+پوسته جدید - الگوی نمایش اطلاعات نماینده

شفافیت

بیشتر