جلال رشیدی کوچی

مشخصات

نام: جلال نام خانوادگی: رشیدی کوچی حوزه انتخابیه: مرودشت و پاسارگاد و ارسنجان
نام: جلال
نام خانوادگی: رشیدی کوچی
حوزه انتخابیه: مرودشت و پاسارگاد و ارسنجان
جلال رشیدی کوچی

اخبار

نطق و مصاحبه ها

مسیر های ارتباطی

آدرس /کدپستی تلفن نمابر وبگاه/صندوق پستی پیامک
Parameter:457936!model&6742 -LayoutId:6742 LayoutName+پوسته جدید - الگوی نمایش اطلاعات نماینده

شفافیت

بیشتر