جلال رسولی

مشخصات

نام: جلال نام خانوادگی: رسولی تاریخ تولد: 1334 حوزه انتخابیه: میاندوآب شاهیندژ و تکاب
نام: جلال
نام خانوادگی: رسولی
حوزه انتخابیه: میاندوآب شاهیندژ و تکاب
جلال رسولی

مسیر های ارتباطی

آدرس /کدپستی تلفن نمابر وبگاه/صندوق پستی پیامک
Parameter:365049!model&6742 -LayoutId:6742 LayoutName+پوسته جدید - الگوی نمایش اطلاعات نماینده

شفافیت

بیشتر