اکبر هاشمی بهرمانی رفسنجانی

مشخصات

نام: اکبر نام خانوادگی: هاشمی بهرمانی رفسنجانی تاریخ تولد: 1313 حوزه انتخابیه: تهران
نام: اکبر
نام خانوادگی: هاشمی بهرمانی رفسنجانی
حوزه انتخابیه: تهران
اکبر هاشمی بهرمانی رفسنجانی

رئیس

دوره اول_سال اول
دوره اول_سال اول

دوره اول_سال چهارم
دوره اول_سال چهارم

دوره اول_سال دوم
دوره اول_سال دوم

دوره اول_سال سوم
دوره اول_سال سوم

مسیر های ارتباطی

آدرس /کدپستی تلفن نمابر وبگاه/صندوق پستی پیامک
Parameter:363207!model&6742 -LayoutId:6742 LayoutName+پوسته جدید - الگوی نمایش اطلاعات نماینده

مجلس شورای اسلامی

مجلس شورای اسلامی ایران ,مجلس,شورای,اسلامی,ایران,نمایندگان,پارلمان,قوانین،مقررات,قانونگذاری,نظارت,طرح,لایحه,قانون