اکبر هاشمی بهرمانی رفسنجانی

مشخصات

نام: اکبر نام خانوادگی: هاشمی بهرمانی رفسنجانی تاریخ تولد: 1313
محل تولد: رفسنجان استان: تهران حوزه انتخابیه: تهران
آراء ماخوذه: 1891264 کل آراء: 2308319 درصد آرا : 81/9
نام: اکبر
نام خانوادگی: هاشمی بهرمانی رفسنجانی
تاریخ تولد: 1313
محل تولد: رفسنجان
استان: تهران
حوزه انتخابیه: تهران
آراء ماخوذه: 1891264
کل آراء: 2308319
درصد آرا : 81/9
اکبر هاشمی بهرمانی رفسنجانی

رئیس

دوره دوم_سال اول
دوره دوم_سال اول

دوره دوم_سال دوم
دوره دوم_سال دوم

مسیر های ارتباطی

آدرس /کدپستی تلفن نمابر وبگاه/صندوق پستی پیامک
Parameter:265865!model&6742 -LayoutId:6742 LayoutName+پوسته جدید - الگوی نمایش اطلاعات نماینده

مجلس شورای اسلامی

مجلس شورای اسلامی ایران ,مجلس,شورای,اسلامی,ایران,نمایندگان,پارلمان,قوانین،مقررات,قانونگذاری,نظارت,طرح,لایحه,قانون