اکبر هاشمی بهرمانی رفسنجانی

مشخصات

نام: اکبر نام خانوادگی: هاشمی بهرمانی رفسنجانی تاریخ تولد: 1313 حوزه انتخابیه: تهران
نام: اکبر
نام خانوادگی: هاشمی بهرمانی رفسنجانی
حوزه انتخابیه: تهران
اکبر هاشمی بهرمانی رفسنجانی

رئیس

دوره دوم_سال اول
دوره دوم_سال اول

دوره دوم_سال دوم
دوره دوم_سال دوم

مسیر های ارتباطی

آدرس /کدپستی تلفن نمابر وبگاه/صندوق پستی پیامک
Parameter:265865!model&6742 -LayoutId:6742 LayoutName+پوسته جدید - الگوی نمایش اطلاعات نماینده

مجلس شورای اسلامی

مجلس شورای اسلامی ایران ,مجلس,شورای,اسلامی,ایران,نمایندگان,پارلمان,قوانین،مقررات,قانونگذاری,نظارت,طرح,لایحه,قانون