اکبر فرید

مشخصات

نام: اکبر نام خانوادگی: فرید تاریخ تولد: 1321 حوزه انتخابیه: خرّمآباد و دوره
نام: اکبر
نام خانوادگی: فرید
حوزه انتخابیه: خرّمآباد و دوره
اکبر فرید

مسیر های ارتباطی

آدرس /کدپستی تلفن نمابر وبگاه/صندوق پستی پیامک
Parameter:365134!model&6742 -LayoutId:6742 LayoutName+پوسته جدید - الگوی نمایش اطلاعات نماینده

مجلس شورای اسلامی

مجلس شورای اسلامی ایران ,مجلس,شورای,اسلامی,ایران,نمایندگان,پارلمان,قوانین،مقررات,قانونگذاری,نظارت,طرح,لایحه,قانون