امان نریمانی

مشخصات

نام: امان نام خانوادگی: نریمانی تاریخ تولد: 1334 حوزه انتخابیه: اسلامآباد غرب و دالاهو
نام: امان
نام خانوادگی: نریمانی
حوزه انتخابیه: اسلامآباد غرب و دالاهو
امان نریمانی

مسیر های ارتباطی

آدرس /کدپستی تلفن نمابر وبگاه/صندوق پستی پیامک
Parameter:365208!model&6742 -LayoutId:6742 LayoutName+پوسته جدید - الگوی نمایش اطلاعات نماینده

مجلس شورای اسلامی

مجلس شورای اسلامی ایران ,مجلس,شورای,اسلامی,ایران,نمایندگان,پارلمان,قوانین،مقررات,قانونگذاری,نظارت,طرح,لایحه,قانون