الهیار ملکشاهی

مشخصات

نام: الهیار نام خانوادگی: ملکشاهی تاریخ تولد: 1340 حوزه انتخابیه: کوهدشت
نام: الهیار
نام خانوادگی: ملکشاهی
حوزه انتخابیه: کوهدشت
الهیار ملکشاهی

مسیر های ارتباطی

آدرس /کدپستی تلفن نمابر وبگاه/صندوق پستی پیامک
Parameter:268903!model&6742 -LayoutId:6742 LayoutName+پوسته جدید - الگوی نمایش اطلاعات نماینده

شفافیت

بیشتر