اسماعیل نوروزی

مشخصات

نام: اسماعیل نام خانوادگی: نوروزی تاریخ تولد: 1327 حوزه انتخابیه: خرامه سروستان و کوار
نام: اسماعیل
نام خانوادگی: نوروزی
حوزه انتخابیه: خرامه سروستان و کوار
اسماعیل نوروزی

مسیر های ارتباطی

آدرس /کدپستی تلفن نمابر وبگاه/صندوق پستی پیامک
Parameter:365217!model&6742 -LayoutId:6742 LayoutName+پوسته جدید - الگوی نمایش اطلاعات نماینده

مجلس شورای اسلامی

مجلس شورای اسلامی ایران ,مجلس,شورای,اسلامی,ایران,نمایندگان,پارلمان,قوانین،مقررات,قانونگذاری,نظارت,طرح,لایحه,قانون