اسماعیل سهمی حصاری

مشخصات

نام: اسماعیل نام خانوادگی: سهمی حصاری تاریخ تولد: 1313 حوزه انتخابیه: تربت حیدریه مه ولات و زاوه
نام: اسماعیل
نام خانوادگی: سهمی حصاری
حوزه انتخابیه: تربت حیدریه مه ولات و زاوه
اسماعیل سهمی حصاری

مسیر های ارتباطی

آدرس /کدپستی تلفن نمابر وبگاه/صندوق پستی پیامک
Parameter:265725!model&6742 -LayoutId:6742 LayoutName+پوسته جدید - الگوی نمایش اطلاعات نماینده

مجلس شورای اسلامی

مجلس شورای اسلامی ایران ,مجلس,شورای,اسلامی,ایران,نمایندگان,پارلمان,قوانین،مقررات,قانونگذاری,نظارت,طرح,لایحه,قانون