اسماعیل خوشنویس

مشخصات

نام: اسماعیل نام خانوادگی: خوشنویس تاریخ تولد: 1327 حوزه انتخابیه: اردبیل نمین نیر و سرعین
نام: اسماعیل
نام خانوادگی: خوشنویس
حوزه انتخابیه: اردبیل نمین نیر و سرعین
اسماعیل خوشنویس

مسیر های ارتباطی

آدرس /کدپستی تلفن نمابر وبگاه/صندوق پستی پیامک
Parameter:363004!model&6742 -LayoutId:6742 LayoutName+پوسته جدید - الگوی نمایش اطلاعات نماینده

مجلس شورای اسلامی

مجلس شورای اسلامی ایران ,مجلس,شورای,اسلامی,ایران,نمایندگان,پارلمان,قوانین،مقررات,قانونگذاری,نظارت,طرح,لایحه,قانون