اخترمحمد کهرازهی

مشخصات

نام: اخترمحمد نام خانوادگی: کهرازهی تاریخ تولد: 1327 حوزه انتخابیه: خاش میرجاوه کورین و نصرتآباد
نام: اخترمحمد
نام خانوادگی: کهرازهی
حوزه انتخابیه: خاش میرجاوه کورین و نصرتآباد
اخترمحمد کهرازهی

مسیر های ارتباطی

آدرس /کدپستی تلفن نمابر وبگاه/صندوق پستی پیامک
Parameter:365152!model&6742 -LayoutId:6742 LayoutName+پوسته جدید - الگوی نمایش اطلاعات نماینده

مجلس شورای اسلامی

مجلس شورای اسلامی ایران ,مجلس,شورای,اسلامی,ایران,نمایندگان,پارلمان,قوانین،مقررات,قانونگذاری,نظارت,طرح,لایحه,قانون